Vinterbilder Krøsvølhaugadn (4 of 6).jpg
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Krøsvølhaugadn

Krøsvølhaugadn

I Krøssvøllhaugadn er både byggetrinn ein og to sluttseld, og utviklar Øyvind Leine Thune er sjølvsagt igang med neste plan. I trinn tre vil det koma ut ti tomter for sal, der det allereie no er to interessent. 

Her er utsiktstomter med infrastruktur fram til tomtegrensa. Her har du kort veg til skule, barnehage, butikk og alle andre servicetilbod i sentrum. Samstundes er du tett innpå natur, og moglegheita for å gå på randonee eller fjellski er rett utanfor døra! 

Ta kontakt med eigar og utviklar Øyvind Leine Thune for å vera i loopen framover! 

 

 

Adresse
Helinvegen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Øyvind Leine Thune
Tlf: 977 52 887
E–post: oyvindthune@hotmail.com

Nøkkelinfo

  • Rett ved vinterbrøyta veg
  • Veg, vatn og straum.
  • Utsyn og gode soltilhøve 
  • Trinn to sluttseld og begynt på trinn tre. 

 

Fleir Tomter