Vinterbilder Krøsvølhaugadn (4 of 6).jpg
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Tomter Krøsvølhaugadn

Krøsvølhaugadn

Langs Helinvegen i Vang sentrum er utsiktstomter med infrastruktur fram til tomtegrensa for sal. Her har du kort veg til skule, barnehage, butikk og alle andre servicetilbod i sentrum. Samstundes er du tett innpå natur, skiløype og høgfjell. 

Her er romslege tomter med bra armslag til naboane. 

Alle tre tomtene i fyrste byggetrinn er selt. Neste trinn er under behandling og det er interessentar på to av tre tomter i dette trinnet.  Ta kontakt med eigar og utviklar Øyvind Leine Thune for å vera i loopen framover.

Hausten 2019 vart det lagt opp vatn til området og samstundes gjort klart for påkopling til kommunalt avløp fram i tid. 

Feltet har ski in/ski out til løypenettet i Grindafjellområdet gjennom ei skiløype bort til gamle Helinvegen.

 

Adresse
Helinvegen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Øyvind Leine Thune
Tlf: 977 52 887
E–post: oyvindthune@hotmail.com

Nøkkelinfo

  • Tomter: 1,5–2,0 mål
  • Rett ved vinterbrøyta veg
  • Veg, vatn og straum til tomtegrense 
  • Utsyn og gode soltilhøve 
  • Trinn ein sluttseld. Ei tomt att i trinn to.

Pris
540/590 000,-

Fleir Tomter