Frist utløpt

Vang kommune har mange store og spanande prosjekter innan vatn og avløp. Kommunen skal bygge fleire nye høgdebasseng, nye reinseanlegg og kilometer med leidningsnett. Dei seinare åra har Vang kommune hatt ein kraftig aktivitetsvekst og kommunen har fokus på auka fornyingsgrad på distribusjonsnettet og holde oppe ein høg byggjeaktivitet. Vang kommune etablerer no ei ny stilling som prosjektleiar for Vatn- og avlaupsprosjekt.

Arbeidsoppgåver
 • Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar, inkludert framdrifts- og økonomistyring.
 • Kontraktsoppfølging. Handtering av eventuelle endringar, forseinkingar og overskridingar.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon. Informasjonshandtering og arkivering. Kontroll av anleggsutføring.
Kvalifikasjonar
 • Relevant teknisk utdanning på master- eller bachelornivå, gjerne innan bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensera for delar av utdanningskravet.
 • Det blir lagt vekt på tilleggskompetanse innan økonomi og/eller prosjektleiing. Solid erfaring som prosjektleiar evt. byggjeleiar frå byggje- eller anleggsprosjekt, under dette:
  a) Planlegging og framdriftsstyring av prosjekt.
  b) Avtaleinngåing, kontraktshandtering og økonomisk avslutning av prosjekt.
  c) Handtering av ein portefølje av fleire prosjekt samtidig.
  d) Kjennskap til regelverket for offentlege anskaffingar
 • Kompetanse / erfaring med vatn og avløp er eit pluss. 
 • God kompetanse innan SHA og risikostyring. Erfaring frå kvalitetsarbeid er ønskjeleg.
 • Gode relevante kunnskapar innan IT og erfaring i bruk av prosjektplanleggingsverktøy.
 • God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 27. sep 2023
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald