Frist utløpt

Vang kommune har mange store og spanande prosjekter innan vatn og avløp. Kommunen skal bygge fleire nye høgdebasseng, nye reinseanlegg og kilometer med leidningsnett. Dei seinare åra har Vang kommune hatt ein kraftig aktivitetsvekst og kommunen har fokus på auka fornyingsgrad på distribusjonsnettet og holde oppe ein høg byggjeaktivitet. Vang kommune etablerer no ei ny stilling som prosjektleiar for Vatn- og avlaupsprosjekt.

Arbeidsoppgåver
 • Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar, inkludert framdrifts- og økonomistyring.
 • Kontraktsoppfølging. Handtering av eventuelle endringar, forseinkingar og overskridingar.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon. Informasjonshandtering og arkivering. Kontroll av anleggsutføring.
Kvalifikasjonar
 • Relevant teknisk utdanning på master- eller bachelornivå, gjerne innan bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensera for delar av utdanningskravet.
 • Det blir lagt vekt på tilleggskompetanse innan økonomi og/eller prosjektleiing. Solid erfaring som prosjektleiar evt. byggjeleiar frå byggje- eller anleggsprosjekt, under dette:
  a) Planlegging og framdriftsstyring av prosjekt.
  b) Avtaleinngåing, kontraktshandtering og økonomisk avslutning av prosjekt.
  c) Handtering av ein portefølje av fleire prosjekt samtidig.
  d) Kjennskap til regelverket for offentlege anskaffingar
 • Kompetanse / erfaring med vatn og avløp er eit pluss. 
 • God kompetanse innan SHA og risikostyring. Erfaring frå kvalitetsarbeid er ønskjeleg.
 • Gode relevante kunnskapar innan IT og erfaring i bruk av prosjektplanleggingsverktøy.
 • God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Søknadsfrist: 24. mar 2023
Les mer om stillingen Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mar 2023
Les mer om stillingen Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester