Frist utløpt

Vang kommune har mange store og spanande prosjekter innan vatn og avløp. Kommunen skal bygge fleire nye høgdebasseng, nye reinseanlegg og kilometer med leidningsnett. Dei seinare åra har Vang kommune hatt ein kraftig aktivitetsvekst og kommunen har fokus på auka fornyingsgrad på distribusjonsnettet og holde oppe ein høg byggjeaktivitet. Vang kommune etablerer no ei ny stilling som prosjektleiar for Vatn- og avlaupsprosjekt.

Arbeidsoppgåver
 • Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar, inkludert framdrifts- og økonomistyring.
 • Kontraktsoppfølging. Handtering av eventuelle endringar, forseinkingar og overskridingar.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon. Informasjonshandtering og arkivering. Kontroll av anleggsutføring.
Kvalifikasjonar
 • Relevant teknisk utdanning på master- eller bachelornivå, gjerne innan bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensera for delar av utdanningskravet.
 • Det blir lagt vekt på tilleggskompetanse innan økonomi og/eller prosjektleiing. Solid erfaring som prosjektleiar evt. byggjeleiar frå byggje- eller anleggsprosjekt, under dette:
  a) Planlegging og framdriftsstyring av prosjekt.
  b) Avtaleinngåing, kontraktshandtering og økonomisk avslutning av prosjekt.
  c) Handtering av ein portefølje av fleire prosjekt samtidig.
  d) Kjennskap til regelverket for offentlege anskaffingar
 • Kompetanse / erfaring med vatn og avløp er eit pluss. 
 • God kompetanse innan SHA og risikostyring. Erfaring frå kvalitetsarbeid er ønskjeleg.
 • Gode relevante kunnskapar innan IT og erfaring i bruk av prosjektplanleggingsverktøy.
 • God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Fagarbeidar i barnehage - 2 x 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. jul 2024
Les mer om stillingen Fagarbeidar i barnehage - 2 x 100 % fast stilling

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 04. aug 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24