Byggjefeltet i Ryfoss

  Oversikt
  • Grillhytta på Utsikten er eit mykje brukt turmål i Ryfoss.
  • Utsyn frå grillhytta ovanfor bensistasjonen i Ryfoss.
  • Ryfoss har bensinstasjon, frisør, treningssenter, matbutikk og tannlege.

I byggefeltet i Ryfoss er det ei «gratistomter» att. Ryfoss har vore eit populært område å busetja seg i dei seinare åra - her finn du både butikk, post, tannlege, bensinstasjon og treningssenter, samt barnehage oppe i Høre. Samstundes er vegen både til Vang sentrum, Fagernes og Beitostølen er relativt kort. 

Kommunal «gratistomt» betyr at kommunen gjev gratis grunn, og at kommunen ikkje krev inn refusjon for opparbeiding av veg, vatn og avløp.

Alle andre gebyr og avgifter, herunder tilknytingsavgift for vatn og kloakk, må betalast på vanleg måte. I denne samanheng er det viktig at husbyggaren også tek kontakt med Vang energiverk, tlf 61 36 75 50, for å avklare kor stort anleggsbidrag det er for å få tilknyting til straum.

Det er fastsett nærare vilkår for bygging i kommunale felt. Den som er interessert i bustadtomt får raskt svar på ynskje om nærare opplysningar eller svar på søknad om tomt ved å ta kontakt med kommunen. 

Nytt byggjefelt er regulert i Ryfoss - dette kjem snart på marknaden. Ta kontakt med kommunen for å få veta meir om dette.

Harde fakta

Adresse
2973 Ryfoss

Kontakt
Vang Kommune 
Kommunalsjef landbruk og teknisk
Elisabeth Harrang
Send e-post
Kommunedirektør Erlend Haaverstad
Send e-post
Tlf: 61 36 94 00 

Nøkkelinfo

  • Tomt: ca 1000 m²
  • Antal tomter: 1
  • Byggeklar: Ja. Noko grunnarbeid må påreknast. 

Pris 
Gratis (Tilknytningsavgift for vatn, kloakk og straum lyt ein betale sjølv)

Kart
Valdreskart.no
Trykk på Vang.
Søk så på Gnr 104/69 eller 104/70

Byggjefeltet på BøaflataBøaflata, 2975 Vang i Valdres
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Spreidde tomter i HøreHørevegen, 2973 Ryfoss
Bustadtomt Vang sentrumHelinvegen