Frist utløpt

Om stillinga

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanleggar ved etat for Landbruk og teknisk. Me ynskjer deg velkommen til ei spennande stilling med interessante og tverrfaglege oppgåver i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø, i vakre Vang i Valdres!

Som arealplanleggar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv, utbyggarar, innbyggarar og andre offentlege aktørar som har oppgåver innan arealforvaltning.

Me tilbyr:

 • Løn etter avtale
 • Spennande, utviklande og svært variert arbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Me kan hjelpe til med å ordne bustad
 • Gode pensjons - og forsikringsvilkår
 • I Vang er det godt å bu! (sjå mange fordeler nedst i annonsa)

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og andre tematiske planer
  innanfor fagområdet
 • Rettleie, kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner for politisk behandling
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Framskaffe beslutningsgrunnlag for politikarar
 • Ajourføre digitalt planregister
 • Behandle søknadar om dispensasjon
 • Generell informasjon og publikumskontakt
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga etter behov

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt 
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning, forvaltningslova og anna relevant lovverk
 • Gode datakunnskapar, ynskjeleg med kompetanse innan geografiske informasjonssystem (GIS)
 • God evne til utrednings- og analysearbeid
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Inneha sertifikat klasse B og disponere eigen bil
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Likar utfordringar
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har god samfunnsforståing og interesse for samfunnsutvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet /er god på rolleforståelse
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Andre vilkår:

 • Vang kommune har nynorsk som målform.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24