Frist utløpt

Er du flink med barn og ynskjer å arbeide som barne- og ungdomsarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule? Me søkjer no etter barne- og ungdomsarbeidar i 100 % stilling.

Barna våre fortener det beste! Vi søkjer etter fagleg sterke og engasjerte tilsette som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med mål om robuste barn og unge som taklar medgang og motgang.

Stillinga følg ikkje skuleåret, du må pårekne arbeidstid i haust- og vinterferie samt inntil fire veker i skulens sumarferie (eksl juli). 

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av elevar i skulekvardagen, fagleg og sosialt
 • Ta del i arbeidet med å legge til rette og gjennomføre aktivitetar knytt til enkeltelevar og elevgrupper
 • Medverke til eit trygt og godt skulemiljø
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar
 • Fortrinnsvis relevant erfaring innanfor fagfeltet
 • Anna relevant utdanning og/eller erfaring kan vege opp for manglande fagbrev
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg
 • Godkjent politiattest må leverast før tiltreding

 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å byggje gode relasjonar til barn og vaksne
 • Evne til å arbeide målretta
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fokus på læring og utvikling hjå elevane
 • Lojal i beslutningsprosessar og oppfølging av desse
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Tydeleg, raus og trygg i vaksenrolla
 • Personleg egnetheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Eit profesjonelt læringsfellesskap der samabeid om barnets beste står i sentrum
 • Gode faglege og personlege utviklingsmogelegheiter
 • Lønn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ved intern tilsetjing kan andre stillingar bli å tilby søkjarar.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24