Frist utløpt
Til en betydelig industribedrift og viktig samfunnsaktør i Valdres søker vi en drivende, utviklingsorientert og stødig leder. Du må kunne kombinere god drift med evne til å se utviklingstrender i sirkulærøkonomien, og følge med i regelverksutvikling. Videre må du motiveres av å kunne se muligheter og løsninger der avfall kan bli en lokal ressurs for å skape nye arbeidsplasser. Forståelse for kommunalt eierskap, aktuelt regel- og lovverk og kommunale prosesser vil være en fordel. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse og utvikling av selskapet
 • Utarbeiding og oppfølging av virksomhetsstrategi, handlingsplaner og budsjetter
 • Forretnings- og virksomhetsutvikling
 • Økonomistyring og finansiering 
 • Saksforberedelse, sekretærfunksjon og arbeid med selskapets styre
 • Utarbeiding av tertialrapport, årsrapport og annen rapportering
 • Overordnet personalansvar og nærmeste leder til mellomlederne i selskapet
 • Aktuell deltakelse i relevante regionale og nasjonale fora

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring med gode resultater
 • Relevant høyere utdanning
 • God forståelse for teknologisk utvikling og transport/logistikk
 • Erfaring fra forretningsutvikling, økonomistyring og effektiv drift
 • Erfaring fra industri- og produksjonsvirksomhet vil være en fordel
 • Gjerne kunnskap om krav, forskrifter og utvikling i bransjen, og innsikt i offentlig eierskap

Personlige egenskaper/ lederstil

 • Erfaring fra å lede og utvikle organisasjoner gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Gjennomføringsevne og en pådriver for at ting skjer, med effektive beslutningsprosesser med god involvering
 • Strategisk og evne til å tenke nytt innenfor avfallsteknologi, miljø og forretningsutvikling
 • God til å samarbeide med andre aktører, kommunale myndigheter og styrende organer
 • Relasjonssterk og flink til å kommunisere eksternt og internt
 • Åpen, ærlig, tydelig og god som lagleder

Vi kan tilby

 • Spennende lederstilling i en framtidsrettet bransje
 • Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale

Er du interessert og vil vite mer, kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller styreleder Martin Sæbu på telefon 952 08 137. Søknad sendes senest 17.juni.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap eid av de 6 Valdreskommunene. VKR har i underkant av 50 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 22 000 tonn avfall og 3 000 tonn slam. Selskapet har over 22 000 fritidsabonnenter og nær 9 000 fastboende abonnenter. VKR har totalansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Valdres. VKR er en betydelig industribedrift i Valdres, samt en viktig samfunnsaktør og pådriver for å utvikle framtidsrettede og miljømessige gode løsninger. Les mer om VKR på www.vkr.no

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Vang kommmune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 24. jun 2024
Les mer om stillingen Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. jun 2024
Les mer om stillingen Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24