Vang kommune har ledig helgestillingar i Tilrettelagte tenester, både faste og vikariat, stillingane er frå ca 12- 20 % i storleik. 

Me vil ta kontakte aktuelle kandidatar etterkvart som søknadane kjem inn. 

Arbeidsoppgåver

 • Bidra til ei aktiv og variert fritid for tenestemottakarane
 • Bidra til eit godt samarbeid med brukarar, pårørande og kollegaer
 • Aktivt søkje å nå fastsette mål for arbeidet gjennom målretta miljøarbeid
 • Praktisk bistand og opplæring til tenestemottakarar etter HOL §3-2,6
 • Ivareta brukarmedverknad i all tenesteyting

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis helsefagarbeidar, men ufaglærte/andre kan også søkje
 • Ynskjeleg med kunnskap og erfaring frå arbeid med målgruppa
 • Gode ferdigheter innan IKT
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsferdigheiter, men òg evne sjølvstendig arbeid
 • Du er stabil, fleksibel og lojal overfor vedtak og tiltak
 • Villig til å lære, samt sjøl oppsøkje relevant kunnskap

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Vang kommmune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 24. jun 2024
Les mer om stillingen Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. jun 2024
Les mer om stillingen Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24