Vang kommune har ledige helgestillingar ved Vangsheimen og ved korttid og heimetenesta. Stillingane er fra 12-18 % i storleik.

Søknadane vert fortløpande vurdert.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing av brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnvis helsefagarbeidar, men ufaglærte med erfaring kan søkje
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå kommunal pleie-og omsorgstenester
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy

Søkjar må vere minst 18 år.

Personlege eigenskapar

 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vere motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Vere sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapeleg

Vi tilbyr

 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsvavtalar.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald