Frist utløpt

Vang kommune har ledige helgestillingar ved Vangsheimen og ved korttid og heimetenesta. Stillingane er fra 12-18 % i storleik.

Søknadane vert fortløpande vurdert.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing av brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnvis helsefagarbeidar, men ufaglærte med erfaring kan søkje
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå kommunal pleie-og omsorgstenester
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy

Søkjar må vere minst 18 år.

Personlege eigenskapar

 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vere motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Vere sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapeleg

Vi tilbyr

 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsvavtalar.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Økonomi - og stabsmedarbeidar

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Økonomi - og stabsmedarbeidar

Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Jevne Bygg AS
Søknadsfrist: 15. mar 2024
Les mer om stillingen Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Lærling Helsefagarbeidar 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar 2024

Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24