Frist utløpt

Ynskjer du ei spennande og utfordrande stilling der du kan delta i utviklinga av helsefremjande og førebyggande arbeid for barn og unge?

Helsesjukepleiartenesta ligger under Helseavdelinga som i tillegg består av psykisk helseteneste, frisklivssentral, ergo- og fysioterapi.
Helsesjukepleiartenesta er ein del av det tverrfaglege tilbodet i kommunen retta mot barn, unge og deira familier.

Tenesta har i dag 1,5 årsverk helsesjukepleiar. I tillegg er det ei 40% prosjektstilling knytt til Ung i Vang. Det er og lege knytt til helsestasjonen.

Vang kommune har i dag ledig ei 80% fast nyoppretta stilling som helsesjukepleiar ved helsestasjon og skulehelsetenesta, som er ledig frå snarast. I tillegg har me ledig ei fast 50% stilling då ein av våre trufaste medarbeidarar har vald å gå over i annan stilling. Stillinga er ledig frå 1. juli 2023.

Arbeidsoppgåver
  • Varierte oppgåver som helsesjulepleiar ved helsestasjon og skulehelsetenesta.   
  • Samarbeid med psykisk helseteneste, lege, jordmortenesta, fysioterapitenesta og frisklivsrettleiar.
  • Tverrfagleg samarbeid og foreldesamarbeid, innsatsteam mm.
  • Helsefremjande og førebygganda arbeid i kommunen.
Kvalifikasjonar
  • Krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar og fullført videreutdanning som helsesjukepleiar. Sjukepleier med anna relevant vidareutdannning eller anna, relevnt erfaring kan og vurderes.  
  • Erfaring frå arbeid med barn, unge og familiar.
  • Kursing eller kjennskap til PMTO, TIBIR, ICDP
  • Gode kommunikasjonsferdigheiter, både skrifteleg og muntleg
  • (Kommunen har nynorsk som administrasjonsmål)

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Vang kommmune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 24. jun 2024
Les mer om stillingen Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. jun 2024
Les mer om stillingen Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24