Frist utløpt

Ynskjer du ei spennande og utfordrande stilling der du kan delta i utviklinga av helsefremjande og førebyggande arbeid for barn og unge?

Helsesjukepleiartenesta ligger under Helseavdelinga som i tillegg består av psykisk helseteneste, frisklivssentral, ergo- og fysioterapi.
Helsesjukepleiartenesta er ein del av det tverrfaglege tilbodet i kommunen retta mot barn, unge og deira familier.

Tenesta har i dag 1,5 årsverk helsesjukepleiar. I tillegg er det ei 40% prosjektstilling knytt til Ung i Vang. Det er og lege knytt til helsestasjonen.

Vang kommune har i dag ledig ei 80% fast nyoppretta stilling som helsesjukepleiar ved helsestasjon og skulehelsetenesta, som er ledig frå snarast. I tillegg har me ledig ei fast 50% stilling då ein av våre trufaste medarbeidarar har vald å gå over i annan stilling. Stillinga er ledig frå 1. juli 2023.

Arbeidsoppgåver
  • Varierte oppgåver som helsesjulepleiar ved helsestasjon og skulehelsetenesta.   
  • Samarbeid med psykisk helseteneste, lege, jordmortenesta, fysioterapitenesta og frisklivsrettleiar.
  • Tverrfagleg samarbeid og foreldesamarbeid, innsatsteam mm.
  • Helsefremjande og førebygganda arbeid i kommunen.
Kvalifikasjonar
  • Krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar og fullført videreutdanning som helsesjukepleiar. Sjukepleier med anna relevant vidareutdannning eller anna, relevnt erfaring kan og vurderes.  
  • Erfaring frå arbeid med barn, unge og familiar.
  • Kursing eller kjennskap til PMTO, TIBIR, ICDP
  • Gode kommunikasjonsferdigheiter, både skrifteleg og muntleg
  • (Kommunen har nynorsk som administrasjonsmål)

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Søknadsfrist: 24. mar 2023
Les mer om stillingen Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mar 2023
Les mer om stillingen Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester