Frist utløpt

Om jobben:

Vang mottakssenter ligger i Vang kommune. Vang mottakssenter har en kapasitet på 150 faste plasser. Vang mottakssenter holder til i gamle Grindaheim Hotell, og ligger rett ved E16 og har kort vei til butikk, legekontor og tannlegekontor. Det har vært mottaksdrift i 23 år, kun med 2,5 måneder opphold i starten av 2022. Vang mottakssenter søker informasjonskonsulent for snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og koordinerende ansvar for mottakets informasjonsarbeid
 • Planlegge og kvalitetssikre at informasjon som gis, er i tråd med UDIs retningslinjer
 • Samarbeide og inkludere kollegaer og samarbeidspartnere om formidling av informasjon
 • Utarbeide presentasjoner og skriftlig informasjonsmateriell, formidle dette i møter med beboere, samt registrere gjennomførte aktiviteter i UDIs elektroniske løsning
 • Arbeide for økt beboermedvirkning ved å bruke beboere som en ressurs i sitt arbeid, så langt dette lar seg gjøre
 • Ansvar for at samarbeidsråd opprettes og fungerer
 • Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner
 • Sikre at bruk av tolk eller språkassistenter i informasjonsarbeidet skjer i henhold til gjeldende retningslinjer
 • Planlegge, organisere og sørge for regelmessig informasjon om mottaket både internt og eksternt
 • Ansvar for returarbeidet, samt kontaktperson for UDI, IMDI, PU, IOM.
 • Ansvar for oppdatert returmateriell på mottaket
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor fagfeltet
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes

 

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk kompetanse på universitets- eller høgskolenivå
 • Generelt god kunnskap om samfunnsforhold i Norge, herunder lover og regler
 • Svært god formidlingsevne
 • Fordelaktig med kurs og/eller erfaring med MI (motiverende intervju)
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, samt en positiv holdning til ulike faggrupper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Annen språkkompetanse er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel
 • Gyldig norsk førerkort

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24