Frist utløpt

Dei kommande åra har Vang kommune store og spennande prosjekt innan vatn- og avløp. Kommunen har nye investeringar framfor seg samstundes med eit auka fokus på fornying og vedlikehald av eksisterande infrastruktur, og søkjer derfor etter ein ingeniør ved vatn og avløp. 

 • Løn etter avtale
 • Svært interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i ei verksemd med eit viktig samfunnsoppdrag
 • Tverrfagleg og profesjonelt miljø med hyggjelege kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Me kan hjelpe til med å ordne bustad
 • I Vang er det godt å bu! (sjå mange fordeler nedst i annonsa)

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektoppfølging for investeringsprosjekt på kommunale vatn- og avløpsanlegg
 • Fagansvarleg for kommunale vatn- og avløpsanlegg
 • Personalansvar for VA (pt 3 årsverk)
 • HMS og internkontroll på kommunale vatn- og avløpsanlegg
 • Saksbehandling
 • Beredskap for vatn- og avløpsanlegg
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på master- eller bachelornivå, gjerne innan vatn- og miljøteknikk eller bygg og anlegg. 
  • Annan formal eller realkompetanse kan vurderast
 • Erfaring innan fagfeltet er å føretrekke, gjerne erfaring frå kommunal forvaltning
 • Erfaring med VA-prosess og Automasjon er ein fordel
 • Kjennskap til SHA og risikostyring
 • God og relevante kunnskap innan IT, kommunen nyttar program som komtek og gemini VA
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Søkjar må ha førarkort klasse B og disponera bil
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Du er fagleg engasjert, strukturert og sjølvstendig
 • Du tek ansvar for framdrift og kvalitet i leveransane dine
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ser nytten av å dele kompetanse på tvers av fagfelt
 • Drivande og løysingsorientert med god gjennomføringsevne.

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24