Frist utløpt

Om stillinga

Frå april og tom 11.08.24 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget. Vedkommande vil ha hovudansvar for servicetorget (mottak av besøk og telefonar), i tillegg til ein del andre oppgåver. Me søkjer deg som er fleksibel, omgjengelig og både god på og interessert i data/digitale system.

Kommunen nyttar nynorsk som målform.

 

Arbeidsoppgåver

 

 • Oppgåver på sentralbordet: Mottak for besøkande og telefon mm
 • Daglege arkivoppgåver bla journalføring og postliste (digitalt arkiv)
 • E-post mottak
 • Behandle/sortere/frankere post
 • Publisering og kvalitetssikring på kommunens heimeside, facebook og intranett
 • Fakturascanning 
 • Ansvar for å halde orden i servicetorget/kopirom, ajourhald av telefonlister mm
 • Bestilling av kontormateriale mm
 • Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

Kvalifikasjonar

 • Gjerne relevant utdanning (fagbrev/fagskule/høgskule), men ikkje eit krav
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gjerne erfaring frå kommunal forvaltning
 • Stor fordel med gode datakunnskaper/digital kompetanse
 • God framstillings - og formidlingsevner skriftleg og munnleg
 • Gode norskkunnskap skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • God gjennomføringsevne, serviceinnstilt og løysningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og ansvarsbevisst
 • Strukturert og sjølvstendig
 • God arbeidskapasitet (kan vere hektisk i perioder)
 • Fleksibel og initativrik
 • God på multitasking

Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ein variert og sosial jobb
 • Moglegheit til å være med på å vidareutvikle ei spanande kommune
 • Gode kollegaer, godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24