Vang kommune med sine 1600 innbyggarar ligg midt mellom Oslo og Bergen.
Vang kyrkjelege fellesråd har si verksemd i 4 sokn, med 6 kyrkjer og 4 gravplassar.

Kyrkjeverja har personalansvar for 13 store og små stillingar, og har god relasjon til Vang kommune. Dette samarbeidet er nedfelt i ei tenesteytingsavtale. Kyrkjeverja svarar til Fellesrådet og samarbeider med sokneprest, prost og andre kyrkjeverjer i Valdres.

Arbeidsoppgåver

  • Kyrkjeverja har overordna ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og gravplassar.
  • Kyrkjeverja skal sørge for at verksemda vert dreven ihht lov og avtaleverk, dvs HMS, økonomi og leiaransvar.
  • Kyrkjeverja er i tillegg saksbehandlar og sekretær for fellesråd, fire sokneråd og administrasjonsutval. Vang kommune bruker nynorsk.

 

Kvalifikasjonar

  • Me treng ein person med leiar og økonomierfaring, som har digital kompetanse og som viser vilje til vidareutdanning der evt. kompetanse manglar.
  • Du må være medlem av DNK.
  • Me ønsker oss at kyrkjeverja bidreg til utvikling av kyrkja inn i ei ny tid og samstundes viser forståelse og engasjement for kulturarven.
  • Personleg egnethet og relevant Utdanning vil bli vektlagt.

 

 Har du spørsmål, kontakt noverande kyrkjerverje Guro Hovda på tel 41265178

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mar 2023
Les mer om stillingen Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester