Frist utløpt

Vang kommune med sine 1600 innbyggarar ligg midt mellom Oslo og Bergen.
Vang kyrkjelege fellesråd har si verksemd i 4 sokn, med 6 kyrkjer og 4 gravplassar.

Kyrkjeverja har personalansvar for 13 store og små stillingar, og har god relasjon til Vang kommune. Dette samarbeidet er nedfelt i ei tenesteytingsavtale. Kyrkjeverja svarar til Fellesrådet og samarbeider med sokneprest, prost og andre kyrkjeverjer i Valdres.

Arbeidsoppgåver

  • Kyrkjeverja har overordna ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og gravplassar.
  • Kyrkjeverja skal sørge for at verksemda vert dreven ihht lov og avtaleverk, dvs HMS, økonomi og leiaransvar.
  • Kyrkjeverja er i tillegg saksbehandlar og sekretær for fellesråd, fire sokneråd og administrasjonsutval. Vang kommune bruker nynorsk.

 

Kvalifikasjonar

  • Me treng ein person med leiar og økonomierfaring, som har digital kompetanse og som viser vilje til vidareutdanning der evt. kompetanse manglar.
  • Du må være medlem av DNK.
  • Me ønsker oss at kyrkjeverja bidreg til utvikling av kyrkja inn i ei ny tid og samstundes viser forståelse og engasjement for kulturarven.
  • Personleg egnethet og relevant Utdanning vil bli vektlagt.

 

 Har du spørsmål, kontakt noverande kyrkjerverje Guro Hovda på tel 41265178

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 27. sep 2023
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald