Frist utløpt

Vi har ledig to lærarstillingar ved Vang læringssenter. Ei av stillingane er 100 % fast frå 01.08.23. Den andre stillinga er 100 % engasjement frå 01.08.23 – 31.07.24.

Stillingane består av undervisning for vaksne etter opplæringslova § 4A.1 og integreringslova.
På læringssenteret har vi vaksne elevar og flyktningar som er busette i Vang med rett og plikt til introduksjonsprogram og / eller norsk og samfunnsfagopplæring.
Introduksjonsprogrammet består av element som skal kvalifisere til vidare utdanning eller arbeid. Kvar elev har sin eigen integreringsplan.
Vi tilbyr også grunnskuleopplæring for vaksne i faga norsk, matte, engelsk, naturfag og samfunnskunnskap, samt asylnorsk for elevar med rett og plikt til norskopplæring på Vang mottakssenter.

Arbeidsoppgåver

- Planleggje og gjennomføre god og variert undervisning, i norsk, asylnorsk, samfunnsfag eller andre elementer som inngår i introduksjonsprogrammet.
- Planleggje og gjennomføre undervisning i grunnskulefag for vaksne.
- Kartleggingsarbeid i samarbeid med flyktningkonsulent.
- Vurderingar og gjennomgang av norskplan med elevane.

Kvalifikasjonar

- Godkjent undervisningskompetanse i norsk
- Det er positivt med undervisningskompetanse i matte, engelsk og naturfag, men ikkje eit krav
- Gode digitale ferdigheiter
- Du må ha gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg
- Det er ønskeleg med vidareutdanning i norsk som andrespråk

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Personlege eigenskapar

Me søkjer deg som:
- har erfaring med arbeid med flyktningar
- er god og tydeleg i kommunikasjonen
- har god evne til samarbeid
- er fleksibel og løysningsorientert har godt humør og er med å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

- eit positivt arbeidsmiljø
- varierte arbeidsdagar
- Løn etter tariff

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 27. sep 2023
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald