Frist utløpt

Vang kommune har ledig læreplassar som barne- og ungdomsarbeidar i frå hausten 2023.
Vi har tilsaman to læreplassar i vår etat.

Som lærling hjå oss inngår du lærekontrakt og tek delar av utdanninga på arbeidsstadar i kommunen. Lærlingen skal arbeide både i barnehage og i skulen.

Lærlingar har rettigheitar og plikter som andre arbeidstakarar. Som lærling har du krav på opplæring, rettleiing og vurdering undervegs i læretida. Etter endt opplæring på arbeidsplass går du opp til ei fagprøve.

 

Arbeidsoppgåver

Aktuelle arbeidsstadar

Som barne- og ungdomsarbeidar kan du generelt få arbeid etter endt utdanning og læretid i t.d barnehager, skular, skulefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar.

Sentrale arbeidsområde for barne- og ungdomsarbeidar er:
I opplæringa vert det lagt tilrette for varierte arbeidsoppgåver og saman med din rettleiar skal du ta del i:

- planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktivitetar for barn og unge

- tilrettelegging for leik og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon

- bruk av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i daglege arbeid

- kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

- samarbeid med barn og unge, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnarar

- grensesetting, konfliktløysing og å være ein tydeleg vaksenmodell

Barne- og ungdomsarbeidaren vil og få kunnskap om mennesker og om kva som påverkar menneskers atferd og livssituasjon.

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Søknadsfrist: 24. mar 2023
Les mer om stillingen Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mar 2023
Les mer om stillingen Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester