Frist utløpt

Om stillingen

Valdres Næringshage as er en utviklingspartner sombidrar til innovasjon, utvikling og vekst for bedrifter i hele Valdres. Næringshagen ligger på Fagernes og er nylig valgt som en av 39 Siva-næringshager i Norge som får grunnfinansiering til bedriftsutvikling de 10 neste årene. Vi leverer bedriftsutviklingstjenester til etablerte bedrifter, startups og gründere i Valdresregionen.

Næringshagens mål er å tilpasse tjenestebehovet til hva bedriftene har bruk for når de skal lykkes i sin utvikling. Det store behovet hos mange nå er å finne effektive måter å spare energi på, som et ledd i de praktiske tiltakene knyttet til bærekraftsmålene og kravet om energieffektivisering.

Næringshagen etablerer energirådgivning som tjeneste for å hjelpe både offentlige og private virksomheter med å planlegge og gjennomføre enøk- og strømsparingstiltak.

Stillingen er finansiert med egenandeler fra bedrifter og kommuner som bruker tjenesten og gave fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.

Energirådgiveren vil være tilknyttet teamet i næringshagen og vil få støtte til synliggjøring av tjenesten, samt kommunikasjon av erfaringer og resultater fra arbeidet. Vi samarbeider i dag med Landsbyen Næringshage som har tilbud om ENØK-rådgivning og klimatiltak, og den nye rådgiveren blir en del av dette nettverket.

 

 

Arbeidsoppgaver

●     Arbeide aktivt med å identifisere og prioritere energireduserende tiltak for virksomheter i Valdres.

●     Levere tilpassede energikartlegginger og planlegge langsiktige strømsparingsprosjekter.

●     Hjelpe virksomheter med søknader om strømsparingsstøtte.

●     Følge opp og dokumentere konkrete resultater.

●     Dele kunnskap og erfaringer fra pågående prosjekter med lignende aktører i Valdres.

●     Bidra til et generelt kunnskapsløft om strømsparing i regionen.

●     Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ettersom tjeneste utvikler seg.

 

Kompetanse

●      Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

●      Erfaring fra prosjektledelse.


Krav:

●      Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

●      Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

●      God generell IT-kunnskap.

●      Erfaring med digitale verktøy og hjelpemidler for strømsparing.

●      Gode pedagogiske evner.

●      Digital kommunikasjon gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og lignende.


Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

●      Solid faglig relevant erfaring og byggforståelse fra virksomheter med energi- og miljøfokus.

●      Kunnskap om energiledelse, energioppfølging, SD-anlegg og bygningsautomasjon.

●      Kunnskap og erfaring med EPC-kontrakter, Energy Performance Contracting.

●      God økonomisk forståelse.

 

Du må være:

●      Faglig nysgjerrig og utviklingsorientert.

●      Strukturert, ryddig og effektiv.

●      Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig.

●      Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

●      Ansvarsbevisst og resultatorientert.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24