Frist utløpt

Vinjerock er ein musikkfestival med 3000 besøkande, som går over tre dagar i juli kvart år. Festivalen sitt formål er å skape unike kultur- og naturopplevingar, på naturen sine premissar. For at festivalen på Eidsbugarden 1060 moh skal gå saumlaust føre seg, treng me ein person som planlegger og bygger festivalområdet vårt på ein praktisk og trygg måte for publikum og frivillige.

Dette gjer områdesjefen:

Stillinga som områdesjef for Vinjerock er todelt. Den første delen av jobben går ut på planlegging, inngåing av avtalar, bestilling av utstyr og tenester og rekruttering av frivillige gjennom året. Ein må vere budd på å tilbringe litt tid i Vang og området rundt gjennom året. 

Del to av jobben er opprigg, gjennomføring, nedrigg og evaluering av festival. Du samarbeider tett med nestkommanderande (NK) på område.

  • Planlegge festivalområdet i samråd med festivalleiinga i Vinjerock
  • Rekruttere og følge opp frivillige
  • Bestille utstyr, tenester og materiale, og sørge for at det er på plass til rett tid og på rett stad
  • Følge opp lokale leverandørar gjennom året
  • Delta på stabssamlingar og planlegging gjennom året
  • Leie arbeidet med festivalområdet under opprigg, gjennomføring og nedrigg. 
  • Ansvar for lageret og Vinjerock sine eigendelar på lageret gjennom året

Kven er du?

Du er ein praktisk anlagt person, med godt overblikk. Du likar å jobbe med prosessar frå oppstart til evaluering, og gir deg ikkje før jobben er gjort. Du beheld roen når straumen går, vinden nærmar seg 15 m/s over Bygdin, og temperaturen bikkar 0 grader i juli. Du forstår kva på eit festivalområde som går på 230 v, og veit forskjellen på 230 v og 400 v. Du trivst best når du får jobbe i saman med andre, og er god til å prate med folk og har humoristisk sans også når regnet ausar ned. Ikkje minst tykkjer du Vinjerock er spennande, og brenn for å utvikle festivalen og lokalmiljøet i Valdres i framtida. 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 27. sep 2023
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald