Frist utløpt

Vinjerock er ein musikkfestival med 3000 besøkande, som går over tre dagar i juli kvart år. Festivalen sitt formål er å skape unike kultur- og naturopplevingar, på naturen sine premissar. For at festivalen på Eidsbugarden 1060 moh skal gå saumlaust føre seg, treng me ein person som planlegger og bygger festivalområdet vårt på ein praktisk og trygg måte for publikum og frivillige.

Dette gjer områdesjefen:

Stillinga som områdesjef for Vinjerock er todelt. Den første delen av jobben går ut på planlegging, inngåing av avtalar, bestilling av utstyr og tenester og rekruttering av frivillige gjennom året. Ein må vere budd på å tilbringe litt tid i Vang og området rundt gjennom året. 

Del to av jobben er opprigg, gjennomføring, nedrigg og evaluering av festival. Du samarbeider tett med nestkommanderande (NK) på område.

  • Planlegge festivalområdet i samråd med festivalleiinga i Vinjerock
  • Rekruttere og følge opp frivillige
  • Bestille utstyr, tenester og materiale, og sørge for at det er på plass til rett tid og på rett stad
  • Følge opp lokale leverandørar gjennom året
  • Delta på stabssamlingar og planlegging gjennom året
  • Leie arbeidet med festivalområdet under opprigg, gjennomføring og nedrigg. 
  • Ansvar for lageret og Vinjerock sine eigendelar på lageret gjennom året

Kven er du?

Du er ein praktisk anlagt person, med godt overblikk. Du likar å jobbe med prosessar frå oppstart til evaluering, og gir deg ikkje før jobben er gjort. Du beheld roen når straumen går, vinden nærmar seg 15 m/s over Bygdin, og temperaturen bikkar 0 grader i juli. Du forstår kva på eit festivalområde som går på 230 v, og veit forskjellen på 230 v og 400 v. Du trivst best når du får jobbe i saman med andre, og er god til å prate med folk og har humoristisk sans også når regnet ausar ned. Ikkje minst tykkjer du Vinjerock er spennande, og brenn for å utvikle festivalen og lokalmiljøet i Valdres i framtida. 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Søknadsfrist: 24. mar 2023
Les mer om stillingen Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mar 2023
Les mer om stillingen Rådgjevar landbruk, natur og miljø

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester