Frist utløpt

Vang kommune søkjer etter programrettleiar til Vang læringssenter i 100 % fast stilling.

På læringssenteret har vi vaksne elevar og flyktningar som er busett i Vang med rett og/eller plikt til introduksjonsprogram og / eller norsk og samfunnsfagopplæring. 

Introduksjonsprogrammet består av element som skal kvalifisere til vidare utdanning eller arbeid. Kvar elev har sin eigen integreringsplan. Programrettleiar har i samarbeid med leiar og flyktningkonsulent ansvar for oppfølging, koordinering og veiledning etter integreringslova.  Målet er at dei busatte flyktningane skal få god individuell tilrettelegging som skal føre til økonomisk sjølvstende og god trivsel og integrering i  Vang. 

Vi tilbyr blant anna: 

 • Varierte arbeidsdagar 
 • Meiningsfulle oppgåver med spanande menneskemøter 
 • Positivt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons - og forsikringsvilkår
 • I Vang er det godt å bu! (Sjå oppramsa fordeler nedst i annonsa)
 • Vi kan hjelpe til å ordne bustad

Arbeidsoppgåver

 • Koordinering av introduksjonsprogrammet
 • Nettverksbygging, etablering og oppfølging av praksisplassar 
 • Individuell tilrettelegging og oppfølging av integreringsplan 
 • Programrådgiving – introduksjonsprogrammet 
 • Kartlegging og veiledning  
 • Journalføring i fagsystemene Visma flyktning og NIR 
 • Veiledning rundt arbeidsretta element og tiltak på gruppenivå  

Kvalifikasjonar

 • Ynskjeleg med sosialfagleg, samfunnsvitenskapeleg eller anna relevant utdanning  
 • Ynskjeleg med relevant erfaring (kan kompensere for manglande relevant utdanning) 
 • Erfaring frå arbeid med flyktningar vil bli vektlagt 
 • Ynskjeleg at du har oversikt og kunnskap om arbeidsmarkedet  
 • Gjerne kompetanse på veilednings- og samtaleteknikker 
 • Fordel med relevant språkkompetanse 
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • God relasjonskompetanse og gode, tydelege kommunikasjonsevner  
 • Engasjert, nyskjerrig og open 
 • Kunne stå i krevjande situasjonar og vere trygg i møte med mennesker i krise 
 • Målretta 
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Kontormedarbeidar ved Vang barne - og ungdomsskule - 80 % fast stilling

Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Vang kommmune
Søknadsfrist: 23. jun 2024
Les mer om stillingen Dirigent i musikklaget Fjellblom - 20 % fast stilling - 3.gongs lysing

Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 24. jun 2024
Les mer om stillingen Rådgjevar - Beredskap, næring og bustadutvikling - 100 % fast stilling

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. jun 2024
Les mer om stillingen Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Organist, 60% stilling, Vang i Valdres

Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Vang Kyrkjeleg Fellesråd
Søknadsfrist: 15. aug 2024
Les mer om stillingen Trusopplærar, 20% stilling, Vang i Valdres

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24