Frist utløpt

Vi søker en initiativrik og driftig prosjektleder


Tyin-Filefjell er i vekst og har store ambisjoner for årene fremover. Destinasjonen skal videreutvikles og bygges opp med eiendomsutvikling, aktivitetsinfrastruktur for helårs fritidsopplevelser, nye overnattingstilbud og serveringskonsepter.

Tyin-Filefjell er forbundet med tradisjoner og historie langt tilbake i tid, og er lokalisert ved innfallsporten til Jotunheimen, langs E16, midt mellom øst og vest.

Om stillingen

Som vår Prosjektleder Eiendomsutvikling får du muligheten til å ta en sentral rolle i denne reisen, og en unik mulighet til å bli med på utformingen av en helhetlig fjelldestinasjon tett på Jotunheimen.

Du blir del av et team som jobber med eiendomsutviklingen på Tyin-Filefjell, selve grunnlaget for utviklingen og den helrålige destinasjonsdriften vi ønsker å realisere. Du vil jobbe tett med vår prosjektsjef og sitte i førersetet for utviklingen av prosjekter innenfor sentrumsutvikling, tomtefelter, heiser og aktivitetstilbud året rundt.

Oppgavene vil omfatte alt fra det strategiske tidligarbeidet og vurderinger av satsingsområder til salgsprosessen opp mot kunden. Vi har mange prosjekter som allerede er i startgropen som vil kreve din oppmerksomhet fra første stund:

 • Utvidelse av Filefjellstuene, med bygging av 28 nye hotellrom fordelt på to bygg – et prosjekt som også omfatter utearealer og ny badstue.
 • Fløgstrønde t-krok, en reguleringsplan for en fremtidig heis. Antatt vedtak plan i september 2023.
 • Videre arbeid vil være kontraktsinngåelse med flere leverandører, samt oppfølging og ferdigstillelse.
 • Børrelia hyttefelt, indrefileten på Tyin-Filefjell. Antatt vedtak reguleringsplan september 2023. Videre arbeid vil være kontraktsinngåelse med flere leverandører, samt oppfølging og ferdigstillelse.
 • Utvikling av sentrumsområdet, fra konseptutvikling til ferdigstillelse. Et prosjekt som vil definere Tyin-Filefjell for all fremtid!

Ansvar og oppgaver 

 • Stillingen rapporterer til, og samarbeider tett med prosjektsjef.
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter, inkludert operasjonelt ansvar for økonomi, kvalitet og fremdrift.
 • Utarbeide og opprettholde prosjektplaner, inkludert fremdriftsplaner, budsjetter og milepæler, og sørge for at de følges gjennom hele prosjektet.
 • Rapportere fremdrift og kostnader i prosjektet, og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at det leveres innenfor fastsatte tidsrammer og budsjetter.
 • Hovedansvar for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.
 • God dialog med relevante parter i prosjektet som grunneiere, kunder, entreprenører, konsulenter, leverandører og myndigheter.
 • Styre byggefasen og sørge for at arbeidet utføres i henhold til underliggende planer og kontrakter.
 • Identifisere risikoer og muligheter i prosjekter og utvikle strategier for å håndtere disse effektivt.
 • Planlegge og gjennomføre møter og presentasjoner for å informere interessenter om fremdriften av prosjektet og eventuelle endringer i planene.
 • Sørge for at kvalitetsstandarder og kundekrav oppfylles i alle aspekter av prosjektet.

 

Høres dette ut som noe som trigger deg og som gjør deg engasjert, søk eller ta en telefon for å få vite mer!

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24