Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar landbruk, natur og miljø, frå april 2023. Stillinga som rådgjevar arbeidar med områda knytt til naturforvaltning, derunder jord-, skogbruk, klima, natur og miljø.

Stillinga ligg i etat for landbruk og teknisk, og rapportera direkte til etatssjef. Etaten har 14 tilsette ved kontoret, i tillegg til tekniske fagarbeidarar. Etaten har eit godt arbeidsmiljø, med gode moglegheiter for fagleg utvikling.

Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandling og forvaltningsoppgåver knytt til jord-, skogbruk og miljø, etter m.a. jordlova, konsesjonsloven, skogbrukslova, naturmangfoldloven, motorferdselloven, plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Forvaltning og kontroll av tilskotsordningar innan skogbruk
 • Vassforvaltning
 • Oppgåver knytt til klima og biologisk mangfald
 • Ansvar for overordna planar knytt til klima og biologisk mangfald
 • Bidra med landbruk og naturfaglege kompetanse i tverrfagleg samarbeid
 • Arbeidsoppgåver kan bli noko endra etter nytilsett sine kvalifikasjonar/interessefelt
 • Stillinga har stor publikumskontakt

Kvalifikasjonar

 • Fullført utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innan miljøvitskap og naturforvaltning, til dømes biologi, økologi eller naturforvaltning. Annan erfaring/kompetanse kan kompensere for manglande utdanning
 • Ynskjeleg med relevant erfaring/kompetanse innan offentleg saksbehandling og kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Kjennskap til kommunen sin rolle som forvaltningsmyndigheit
 • IKT kompetanse
 • Kjennskap til GIS er ynskjeleg
 • Gode norskkunnskapar; munnleg og skriftleg, med god framstillingsevne
 • Søkjar må ha førarkort klasse B og disponera bil
 • Personleg eignaheit for stillinga vert vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Du er fagleg engasjert, strukturert og sjølvstendig
 • Du tek ansvar for framdrift og kvalitet i leveransane dine
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ser nytten av å dele kompetanse på tvers av fagfelt

Vi tilbyr

 • Ei spennande og utfordrande stilling
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Høve til å vidareutvikle kommunen
 • Løn etter kvalifikasjonar og etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Søknadsfrist: 24. mar 2023
Les mer om stillingen Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Påskehjelpere søkes!

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mar 2023
Les mer om stillingen Påskehjelpere søkes!

Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Vang Auto-Service
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Vang Auto-Service søkjer mekaniker

Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Vang Bygg AS
Søknadsfrist: 31. mar 2023
Les mer om stillingen Medarbeidere Vang Bygg - tømmer og betong

Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Servitører på Sommerhotellet (deltid & tilkalling)

Renholdere på Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2023
Les mer om stillingen Renholdere på Sommerhotellet

Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. apr 2023
Les mer om stillingen Lærarstillingar ved Vang Læringssenter

Serveringsleder

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. apr 2023
Les mer om stillingen Serveringsleder

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. apr 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Sommarvikarar Landbruk og teknisk

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Vang kommune
Søknadsfrist: 23. apr 2023
Les mer om stillingen Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang

Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. mai 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester