Frist utløpt

Vi har behov for å styrke arbeidet rundt SFO og søkjer etter SFO-leiar i 20 % stilling, ved Vang barne - og ungdomsskule. 
Alle born på SFO har rett på eit trygt og godt tilbod, som er forankra i rammeplan og med gjennomtenkte og godt organiserte planar.

Stillinga medfører ikkje personalansvar, men SFO-leiaren har eit overordna fagleg og organisatorisk ansvar. Stillinga følg ikkje skuleåret.

Sjå også vår andre utlysing - fagarbeidar ved VBU slik at du evnt kan søkje ein kombinasjon av stillingane. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Planleggje innhaldet i SFO samen med dei øvrige tilsette 
 • Leie samarbeid- og utviklingsmøter for SFO
 • Ha tett kontakt og samarbeid med leiinga ved skulen
 • Leie og utvikle SFO i tråd med lovar, forskrifter og planar
 • Leggje til rette for god kommunikasjon med foreldre og føresette

Kvalifikasjonar

 • Pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsarbeidar med fagbrev
 • Leiarerfaring er ein fordel 
 • Vi vil leggje til rette for kurs/opplæring ved behov 
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gyldig politiattest skal leverast før oppstart

Personlege eigenskapar

 • Du skapar lett relasjon med elevar, føresette, kollegaer og leiing 
 • Du må være god til å samarbeide, men også kunne jobbe sjølvstendig 
 • Du er ein tydeleg og inkluderande leiar, med eit fagleg engasjement 
 • Du må like rolla som rettleiar, både for personalet og elevane 
 • Ha godt humør og bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr kurs/opplæring: «Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4» 
  Hensikten med kurset er å gje leiaren kunnskap og tryggheit i rolla som SFO-leiar.  
  Sjå link: https://www.ksagenda.no/kurs/fra-rammeplan-til-god-opplevd-praksis-del-1-4 
  Datoar for kursrekka: 
  Del 1: 21. - 22. september 
  Del 2: 30. november - 1. desember 
  Del 3: 6. - 7. februar 
  Del 4: 3. - 4. april 
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som til einkvar tid gjeld i kommunal sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Ved intern tilsetting kan andre stillingar bli å tilby søkjarane. 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24