Frist utløpt

Etat for Utdanning og kultur har sommarjobbar som stiryddar for sommaren 2024, for ungdommar og studentar som er fjellvante og likar seg ute i Vang sin flotte natur! 

 

Arbeidsoppgåver

 • Stirydding– rydding og merking av turstinettet i Vang kommune
 • Kongevegsrydding – rydding, slått og vedlikehald av kongevegtrasear

Kvalifikasjonar

 • Fleirtallet av ryddarane bør ha fylt 18 år og ha førarkort
 • Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje
 • Erfaring med bruk av kantklippar og motorsag er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Må trivast med fysisk arbeid

Søknaden din skal innehalde informasjon om

 • din motivasjon for å søkje stillinga
 • kva tidsrom du kan arbeide
 • du har førarkort for bil/traktor
 • du disponerer bil
 • din erfaring med bruk av kantklippar og motorsag (evnt. motorsagkurs)

Ungdommar og studentar vert prioritert

Vi tilbyr

 • Flotte og aktive dagar ute i vakker natur
 • Løn som assistent / ung arbeidstakar jf Hovudtariffavtale i kommunal sektor

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24