Om stillinga

Tilrettelagte tenester i Vang kommune har behov for fleire støttekontaktar og avlastarar. Dette er positive og meiningsfulle roller, fylt med glede og skapar gode relasjoner.

Som støttekontakt er ein oppdragstakar som ikkje er fast ansatt i kommunen, og ein ha ei slik stilling i tillegg til ei fast 100% stilling i kommunen.

Nokre av avtalene som avlastar vert som arbeidstakar i kommunen, og då kjem dette i tillegg til eventuelt anna kommunal arbeidsavtale. 

Avtalene er tidsbegrensa.

 

Arbeidsoppgåver

  • Støttekontaktar

Å væra støttekontakt er å væra med unge/vaksne som treng ei støtte til å delta på fysiske og sosiale aktivitetar for å oppretthalde ein vanleg kvardag.

  • Avlastarar 

Avlastning er stort sett på timar i aktivitet eller i tenesteytar sin heim. Det er stort sett familiar med born som treng denne tenesten.

Kvalifikasjonar

Støttekontaktar

  • Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreative
  • Treng både mannlege og kvinnlege støttekontaktar i alderen 20-40 år
  • Førarkort klasse B 
  • Frå snarast og etter avtale med leiar for Tilrettelagte tenester

 

Avlastar

  •  Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreativ
  • Trygge og vaksne omsorgspersonar
  • Frå snarast og etter avtale med leiar for Tilrettelagte tenester

Personlege eigenskapar

Gyldig politiattest skal leverast før tiltreding i stilling

 

Vi tilbyr

Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåve

Opplæring og rettleiing

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24