Frist utløpt

Vang kommune har no ledig 100 % fast stilling som styrar ved Høre barnehage frå 1. august 2023.

Høre barnehage ligg flott til i naturskjønne omgjevnadar mellom fjell og skog, og er barnehagen som ligg lengst sør i Vang kommune. Barnehagen er ein to-avdelingsbarnehage på til saman 355 m², med eigen gymsal og stort uteområde. Personalet er oppteken av at alle skal ha det bra, og at leik og læring skal vere i fokus. Barnehagen brukar nærmiljøet sitt aktivt, og er mykje på tur i skogen ved gapahuken og i bygda. Her er det aktive vaksne og barn som set fellesskap og gode opplevingar fyrst.

Vi søkjer no etter ein engasjert, fagleg sterk, omsorgsfull og profesjonell styrar til vår barnehage. Dei kommunale barnehagane har ein felles kommunalsjef som har det overordna ansvaret for økonomi og personal. I tillegg er det rådgjevarar som har medansvar for fagleg utvikling.

Som styrar skal du bringe fagleg kunnskap ut i praksis for barn, foresatte og tilsette. Barnehagen har kunnskapsrike medarbeidarar med lang erfaring. Vi scorar høgt på brukertilfredshet og har eit godt foreldresamarbeid, og ei engasjert foreldregruppe. Barnehagane i Vang har SMART-oppvekst som satsingsområde i samarbeid med dei andre verksemdene i Etat for utdannning og kultur. Kommunen har stort fokus på å jobbe heilskapleg og med «laget rundt barna».

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Økonomi - og stabsmedarbeidar

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Økonomi - og stabsmedarbeidar

Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Jevne Bygg AS
Søknadsfrist: 15. mar 2024
Les mer om stillingen Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Lærling Helsefagarbeidar 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar 2024

Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24