Frist utløpt

Vang kommune søkjer etter tilkallingsvikarar innan reinhald for dei ulike avdelingane i kommunen. Ved ferie og fråvær vil det vere både kortvarig og noko lengre behov for vikarar, og me søkjer deg som er fleksibel og samarbeidsorientert.

Søknadar vert behandla fortløpande og aktuelle søkjarar vert kontakta.

 

Arbeidsoppgåver

 • Reinhald ved ulike avdelingar ved ferie og fråvær

Kvalifikasjonar

 • Gjerne erfaring frå tilsvarande arbeid
 • Gode norskkunnskapar vil vere ein fordel ift HMS og stoffkartotek
 • Sertifikat for bil kan vere ein fordel
 • Gyldig politiattest skal leverast for avdelingar knytt til born, og helse - og omsorg

Personlege eigenskapar

 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som til einkvar tid gjeld i kommunal sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Den enkelte tilkalling du som ekstravakt tek på deg, medfører eit enkeltståande mellombels arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljølova § 14-9 (2). Tilkalling skjer etter behov ved fråvær pga. sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som medfører behov for mellombels arbeidskraft.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Arealplanleggar - 100 % fast stilling

Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. mar 2024
Les mer om stillingen Kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget - 100 % vikariat

Økonomi - og stabsmedarbeidar

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Økonomi - og stabsmedarbeidar

Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. mar 2024
Les mer om stillingen Ingeniør vatn og avløp - 100 % fast stilling

Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Jevne Bygg AS
Søknadsfrist: 15. mar 2024
Les mer om stillingen Snekker / snekkermedarbeider / snekkerkyndig

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Lærling Helsefagarbeidar 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 25. mar 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar 2024

Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Stiryddar i Vang kommune - Sommaren 2024

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Hotellvert (fulltid) - Sommerhotellet

Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Fjellkokk (fulltid) - Sommerhotellet

Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 01. apr 2024
Les mer om stillingen Kjøkkensjef - Sommerhotellet

Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Renholdere (deltid) - Sommerhotellet

Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Sommerhotellet
Søknadsfrist: 15. apr 2024
Les mer om stillingen Servitører (deltid & tilkalling) - Sommerhotellet

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24