Er du flink med barn og ynskjer å jobbe som tilkallingsvikar? Me søkjer no etter tillkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule for skuleåret 23/24. Det er behov for lærar, fagarbeidarar og assistentar. 

Barna våre i Vang fortener kun det beste! Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte tilsette som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. 

Me kontaktar aktuelle søkjarar fortløpande. Vert du med oss på laget?

 

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver som lærervikar: 

 • Undervisning på barne- og/eller ungdomstrinnet
 • Førebuing og etterarbeid til undervisingstimar
 • Samarbeid med kollegaar
 • Medansvar for elevane sitt arbeids- og psykososiale miljø i henhold til Opplæringalova §9a.

Arbeidsoppgåver som fagarbeider og assistent:

 • Delta aktivt i leik og på tur, assistere i samlingsstund og i undervisinga
 • Assistere og eventuelt bidra i planlegging av aktivitetar og i kvardagslege gjeremål.
 • Jobbe både med barnegrupper og enkeltelevar

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning som lærar/spesialpedagog eller fagarbeidar er ynskjeleg
 • Må vere fylt 18 år
 • Erfaring frå barnehage eller skule er ein fordel. Men me ynskjer også deg som har erfaring frå å jobbe med barn og unge i ei anna setting, som til dømes musikk, sport, fritidsaktivitetar eller barnepass
 • Du må ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg
 • Gyldig politiattest må leverast før tiltreding

Personlege eigenskapar

Me søkjer deg som:

 • har eit engasjement for barn og unge
 • er inkluderande, positiv og omsorgsfull
 • er kreativ og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er komfortabel med å tilpasse deg forskjellige type menneske i ulike situasjonar
 • er ein tydelig vaksen som klarer å gje beskjed og sette grenser

Vi tilbyr

 • Ein gjevande og meningsfull jobb, der du gjer en forskjell i barna sin kvardag
 • Ein variert og fleksibel arbeidsdag
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar. 

Den enkelte tilkalling du som ekstravakt tek på deg, medfører eit enkeltståande mellombels arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljølova § 14-9 (2). Tilkalling skjer etter behov ved fråvær pga. sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som medfører behov for mellombels arbeidskraft.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald