Frist utløpt

Vang barne - og ungdomsskule søkjer etter vernepleiar i 100 % fast stilling frå august 2023.

Barna våre fortener det beste! Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjert vernepleiar som brenn for barna si utvikling, læring og trivsel. Direkte arbeid med enkeltbarn med vedtak om bistand vil vere ein stor del av jobben. Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no godt inne i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Stillinga følger ikkje skuleåret, det vil vere aktuelt med arbeid i bla haust - og vinterferie, og deler av sommaren knytt til SFO.

 

Arbeidsoppgåver

 • Iverksette og gjennomføre tiltak i samarbeid med øvrig personal for å ivareta barn med behov for hjelp
  og støtte.
 • Utføre daglig trening/spesialundervisning/tilpassa undervisning med enkeltbarn til beste for deira utvikling og læring
 • Synleggjera det enkelte barn sin plass og verdi i fellesskapet – sikre inkludering
 • Rettleie føresette og medarbeidarar
 • Fremje eit samarbeid prega av kompetansedeling og lojalitet ovanfor barn med behov for særskilt hjelp og støtte. Iverksette og koordinere tverrfagleg samarbeid og bidra til heilskapeleg tenester for barna. Bidra til samhandling både innad i barnehage og skule, og utad mot eksterne aktørar. Delta i ansvarsgruppemøte.
 • Som autorisert vernepleiar skal ein kunne administrere medikament og andre helserelaterte oppgåver og prosedyrar etter behov og nærare avtale.

Kvalifikasjonar

Du har:

 • Bachelor i vernepleie med norsk autorisasjon
 • God IKT-kompetanse
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24