Driftstilskot for fysioterapeut

Driftstilskot for fysioterapeut

Driftstilskot for fysioterapeut Vang kommune har frå 01.september 2017 ledig 60 % fast driftstilskot for fysioterapeut.

Me kan tilby f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Erfaring frå barnefysioterapi
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
  • Personlig eignaheit vil verte vektlagt

I likestillingsøyemed er kvinner oppmoda til å søkje. Heimelen krev politiattest. Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313. Nærare opplysning om heimelen får du ved å ta kontakt med fysioterapeut Bjørg Olimb tlf. 99 73 42 59 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen tlf. 61 36 94 18.

Søknad merka arkivsak nr. 17/598 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist søndag 16. juli 2017

OPNE ANNONSE