Informasjonskonsulent

Informasjonskonsulent

Hero Norge AS driver Vang mottakssenter på oppdrag fra UDI. Vang mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Vang kommune og skal gi plass for inntil 180 beboere. 

Vang mottakssenter søker informasjonskonsulent i 100 % fast stilling for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for mottakets informasjonsvirksomhet for beboerne
 • Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell i Office Power Point, formidle dette i møter med beboere etter rulleringsskjema fra UDI, samt registrere dette i SESAM
 • Planlegge og kvalitetssikre at den informasjon som gis er i tråd med retningslinjer som er gitt fra UDI
 • Sikre at alle nye beboere mottar velkomstinformasjon
 • Samarbeide med kollegaer og samarbeidspartnere om formidling av informasjon
 • Sikre at bruk av tolk eller språkassistenter i informasjonsarbeidet skjer i henhold til retningslinjer på feltet
 • Planlegge, organisere og sørge for regelmessig informasjon om mottaket både internt og eksternt
 • Faglig ansvarlig for det tilbud som skal gis til beboerne
 • Arbeide for økt beboermedvirkning ved å bruke beboere som en ressurs i sitt arbeid, så langt dette lar seg gjøre
 • Ansvar for returarbeidet
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor fagfeltet
 • Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne
 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte
Kvalifikasjoner
 • Pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse på formidling
 • Generelt god kunnskap om samfunnsforhold i Norge, herunder lover og regler
 • Svært god formidlingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, samt en positiv holdning til ulike faggrupper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Annen språkkompetanse er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid
 • Gyldig norsk førerkort
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne til å takle raske endringer og til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

Mer informasjon og søknad/CV går til mottaksleder Bente L. Dalåker

TLF: 91342015

Bente.L.Dalaaker@heroeurope.com

Frist: 02.07.2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.

OPNE ANNONSE