Kyrkjetenarar og klokkar

Kyrkjetenarar og klokkar

Fellesrådet sitt ansvarsområde er Vang i Valdres prosti, Hamar bispedøme. Vang er den vestlegaste av kommunane i Valdres, på grensa mot Sogn, og dermed ganske midt mellom Oslo og Bergen. Vi har ca. 1700 innbyggarar og eit godt song- og musikkliv med to korps og to kor.

Kyrkja i Vang har 4 sokn; Heensåsen, Høre, Vang og Øye, med 6 kyrkjer - deriblant 2 stavkyrkjer, ei fjellkyrkje og 4 kyrkjegardar.

Staben består av sokneprest, kyrkjegardsarbeidar, kyrkjetenarar, klokkarar, reinhaldarar og kyrkjeverje og snart kantor.

Ledige stillingar i kyrkjene i Vang frå 01. januar 2019

Det er tre ledige stillingar som kyrkjetenarar og ein som klokkar og dei gjer arbeid i kyrkja i samband med gudstenester – ca ein i månaden - og ved andre kyrkjelege handlingar. Kyrkjetenar er og assisterande brannvernleiar i si kyrkje.

Kyrkjetenar i
Høre stavkyrkje 9 %
Heensåsen kyrkje 9 %
St.Tomaskyrkja 5 %

Klokkar i Øye i 6 %

Spørsmål om stillinga kan rettast til: 

kyrkjeverje Guro Hovda, tlf. 61 36 95 90 eller mobil 412 65 178 eller  sokneprest Ingebjørg Vik Laugaland, mobil 926 53 320.

Søknad sendast til: Vang kyrkjelege fellesråd, Tyinvegen 5161, 2975 VANG I VALDRES, innan 10. august 2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.

 

OPNE ANNONSE