Ledige kontorplassar

Ledige kontorplassar

Synshagen Næringspark og Føsse fotostudio har båe ledige plassar.

Hjå Synshagen næringspark finn du alt frå reknskap og arkitektur til verkstad, snekkerbedrifter, anlegg og elektro. Bygget er berre nokre år gamalt, noko som betyr at både kontor og fellesareal er i tipp-topp stand.

Tre kontor på 12 m2 er ledig. Pris: kr 2.500,–/mnd. Prisen inkluderar internett og felleskostnader som parkering, brøyting, vask og tilgang til fellesareal. Kontorene kan leiges ut delvis møblert om ein ynskjer det.

Kontakt Vidar Wangensteen for meir info: vidarw@elektromontasje.no // 42867364

Hjå Føsse fotostudio vert det ledig kontorplass frå 15. mai. Du har tilgang på fotostudio og delar kontorplass med Makalaus design og Fotograf Christine Stokkebryn. Leiga er på om lag 2500,–/månad, alt inkludert.  

Kontakjt Christine Stokkebryn for meir info: kontakt@christinestokkebryn.no // 955 28 080

OPNE ANNONSE