Prosjektleiar VangsRiva

Prosjektleiar VangsRiva

Frå 1. mai 2016 til utgangen av august 2016 er det ledig eit engasjement i 100 % stilling som prosjektleiar for etablering av VangsRiva.

VangsRiva skal drive med arbeidsformidling og legge til rette for integrering og inkludering gjennom arbeidstrening. Tiltaket vil få tilhald i Klokkarhaugen i Vang sentrum der det også er turistinformasjon sommarstid som prosjektleiaren også vil få ansvaret for.

Prosjektleiaren skal legge til rette for langsiktig drift av VangsRiva som eit sjølvstendig AS som skal formidle arbeidskraft til privatpersonar og næringsliv i Vang. Prosjektleiaren må kunne etablere gode rutinar og vere innovativ.

Ein viktig del av arbeidet vil vere opplæring, språktrening, praktisk rettleiing, økonomistyring og marknadsføring.

Meir informasjon om stillingane kan du få av leiar ved Introduksjonssenteret Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798 eller av skule- og kultursjef Jon Eggen tlf. 61 36 94 00. Vi tilbyr spanande arbeidsoppgåver, løn etter tariff, god forsikrings- og pensjonsordning og hjelp til å skaffe bustad.

Søknad merka aktuelt saksnummer blir å sende elektronisk via www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 12. februar 2016.

OPNE ANNONSE