Prosjektstilling, etablering av bufellesskap

Prosjektstilling, etablering av bufellesskap

For snarleg oppstart er det ledig 100 % stilling for ein prosjektmedarbeidar som skal førebu oppstart av eit bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar. Prosjektperioden vil gå fram til mai 2016.

Det er ynskjeleg med utdanning som barnevernspedagog og med erfaring frå prosjektarbeid, leiing og tverrfagleg teamarbeid. Som i stillinga ovafor søkjer vi etter ein medarbeidar som er engasjert, stabil og med gode samarbeidsevner

Stillinga kan bli omgjort til fast stilling ved bufellesskapet etter avslutta prosjektperiode.

 

Meir informasjon om stillingane kan du få av leiar ved Introduksjonssenteret Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798 eller av skule- og kultursjef Jon Eggen tlf. 61 36 94 00.

Vang kommune tilbyr spanande arbeidsoppgåver, løn etter tariff, god forsikrings- og pensjonsordning og hjelp til å skaffe bustad.

Ein tek atterhald om at kommunalt tilsette kan ha rett på utvida fast stilling etter hovud- tariffavtala §2, pkt. 2.3.1.

Ved tilsetjing må ein leggje fram gyldig politiattest.

 

Søknad merka aktuelt saksnummer blir å sende elektronisk via www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 12. februar 2016.

OPNE ANNONSE