Sosialkonsulent i 80- 100% stilling

Sosialkonsulent i 80- 100% stilling

Hero Norge AS driver Vang mottakssenter på oppdrag fra UDI. Vang mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Vang kommune og skal gi plass for inntil 180 beboere.

Vang mottakssenter søker sosialkonsulent i 80-100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for arbeidet med barn og ungdom, herunder ansvar for en eventuell barnebase
 • Individuell oppfølging av beboere med særskilte behov. Sosialfaglig oppfølging av beboere, spesielt familier og barn
 • Kontakt med eksterne samarbeidspartnere som f. eks. UDI, IMDi, helsevesen, barnevern, skole og barnehage
 • Miljøarbeid. Drive beboerrettede aktiviteter i samarbeid med andre ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • En del av jobben vil være ute blant beboerne i mottaket, på deres hjemmearena
 • Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne
 • Administrative oppgaver knyttet til avdelingen
 • Overordnet ansvar for tiltak og aktiviteter for barn, unge og kvinner
 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte
Kvalifikasjoner
 • Barnefaglig utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring fra miljøarbeid er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Andre språkkunnskaper er en fordel.
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel
 • Gyldig norsk førerkort
 • Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt: Samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon
Vi tilbyr
 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

Mer informasjon og søknad/CV går til mottaksleder Bente L. Dalåker

TLF: 91342015

Bente.L.Dalaaker@heroeurope.com

Frist: 02.07.2018

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.

OPNE ANNONSE